Web Scraping S Semalt Expert

Web škrabání, také známý jako sklizeň webu, je technika používaná k extrahování dat z webových stránek. Software pro sklizeň webu může přistupovat k webu přímo pomocí HTTP nebo webového prohlížeče. Zatímco proces může být implementován ručně uživatelem softwaru, technika obecně zahrnuje automatizovaný proces implementovaný pomocí webového prolézacího modulu nebo robota.

Webové škrabání je proces, kdy se strukturovaná data z webu zkopírují do místní databáze za účelem kontroly a načtení. Zahrnuje načtení webové stránky a extrahování jejího obsahu. Obsah stránky může být analyzován, prohledáván, restrukturalizován a jeho data zkopírována do místního úložného zařízení.

Webové stránky jsou obvykle sestaveny z textových značkovacích jazyků, jako jsou XHTML a HTML, z nichž oba obsahují velké množství užitečných dat ve formě textu. Mnoho z těchto webů však bylo navrženo pro lidské koncové uživatele a ne pro automatické použití. To je důvod, proč byl vytvořen škrabací software.

Existuje mnoho technik, které lze použít k efektivnímu seškrabávání webu. Některé z nich byly rozpracovány níže:

1. Lidské kopírování a vkládání

Občas ani ty nejlepší nástroje pro stírání webu nemohou nahradit přesnost a účinnost manuálního kopírování a vkládání. To je většinou použitelné v situacích, kdy webové stránky nastavují překážky, které zabraňují automatizaci strojů.

2. Shoda textu

Jedná se o poměrně jednoduchý, ale výkonný přístup používaný k extrahování dat z webových stránek. Může to být založeno na příkazu grepu UNIX nebo pouze na zařízení regulárního výrazu daného programovacího jazyka, například Pythonu nebo Perlu.

3. Programování HTTP

Programování HTTP lze použít pro statické i dynamické webové stránky. Data jsou extrahována prostřednictvím odesílání požadavků HTTP na vzdálený webový server při využití programování soketů.

4. Analýza HTML

Mnoho webových stránek má tendenci mít rozsáhlou sbírku stránek vytvářených dynamicky ze základního zdroje struktury, jako je databáze. Zde jsou data, která patří do podobné kategorie, zakódována do podobných stránek. V analýze HTML program obecně detekuje takovou šablonu v určitém zdroji informací, načte její obsah a poté ji převede do přidružené formy, která se označuje jako obálka.

5. DOM parsování

V této technice program vkládá do plnohodnotného webového prohlížeče, jako je Mozilla Firefox nebo Internet Explorer, k načtení dynamického obsahu generovaného skriptem na straně klienta. Tyto prohlížeče mohou také analyzovat webové stránky do stromu DOM v závislosti na programech, které mohou extrahovat části stránek.

6. Rozpoznání sémantické anotace

Stránky, které chcete scrape, mohou obsahovat sémantická označení a anotace nebo metadata, které lze použít k vyhledání konkrétních úryvků dat. Pokud jsou tyto anotace vloženy do stránek, lze tuto techniku považovat za zvláštní případ analýzy DOM. Tyto anotace mohou být také uspořádány do syntaktické vrstvy a poté ukládány a spravovány odděleně od webových stránek. Umožňuje scrapersům načíst schéma dat i příkazy z této vrstvy před tím, než sešrotuje stránky.